روانشناسی

آموزشی - تربیتی

منابع كنكور كارشناسي ارشد سراسري و آزاد رشته مشاوره و روانشناسی

باليني ـ عمومي ـ روان سنجي

دروس مربوط

نام منابع معرفي شده

مؤلف و مترجم

روانشناسي باليني

روانشناسي عمومي

روان سنجي

متون روانشناسي به زبان انگليسي

زبان تخصصي روانشناسي

متون (psychology)

سيد يحيي سيد محمدي (انتشارات ارسباران)

كيانوش هاشميان

2

2

2

آمار و روش تحقيق

آمار

روش تحقيق

روش تحقيق در علوم رفتاري

آمار

دكتر دلاور

دكتر دلاور

سرمد ، حجازي ، بازرگان

حيدر علي هومن

1

1

2

علم النفس

علم النفس

علم النفس

علم النفس از ديدگاه دانشمندان اسلامي

احدي و بني جمالي

دكتر ايرواني و دكتر صبحي

دكتر احمدي

1

1

0

روانشناسي رشد

روانشناسي رشد

روانشناسي رشد

روانشناسي رشد

روانشناسي رشد

سيد يحيي سيد محمدي (2 جلد)

ژنتيك منصور

پيشگامان رشد

مهشيد ياسايي

2

2

2

روانشناسي مرضي

روانشناسي مرضي

روانشناسي مرضي

روانشناسي مرضي

مرضي تحولي

مرضي

روانشناسي مرضي

ساراسون (2 جلدي) ترجمه نجاريان

دكتر دادستان (3 جلد)

كاپلان (3 جلد)

دكتر دادستان

جزوه دكتر صبحي

حسين آزاد

2

2

1

روانشناسي باليني

روانشناسي باليني

روانشناسي باليني

روانشناسي باليني

پور شريفي و سعيد شاملو

دكتر منصور

حسين آزاد

3

0

0

روان سنجي

اصول روانسنجي و روان آزمايي

سنجش و اندازه گيري

سنجش و اندازه گيري

حسن پاشا شريفي

دكتر سيف

حسين آزاد

0

0

2

آزمونهاي هوش و استعداد

اصول روانسنجي و روان آزمايي

 

حسن پاشا شريفي

0

0

2

روانشناسي عمومي

زمينه روانشناسي (هليگارد)

روانشناسي عمومي

ترجمه براهني و همكاران (2 جلد)

حمزه گنجي

0

2

1

روانشناسي فيزيولوژيك

وانگيزش و هيجان

انگيزش و هيجان

انگيزش و هيجان

روانشناسي فيزيولوژيك

روانشناسي فيزيولوژيك

سيد يحيي سيد محمدي

خداپناهي

خداپناهي

كارلسون

1

1

0

زبان عمومي

504 واژه

word 1100

High School Vocabulary

 

2

2

2

 

كارشناسي ارشد با گرايش روانشناسي، رشته هاي تحصيلي دانشگاههاي آزاد اسلامي

رشته تحصيلي

روانشناسي و آموزش كودكان استثنايي

روانشناسي تربيتي

مشاوره وراهنمايي

ضرايب دروس

زبان انگليسي يا فرانسه

2

2

3

روانشناسي تربيتي

2

3

0

آمار و روشهاي تحقيق

2

2

2

سنجش واندازه گيري در تعليم و تربيت

2

0

0

روانشناسي كودكان استثنايي

3

0

0

روانشناسي رشد

2

2

0

روانشناسي عمومي

2

2

0

مباني مشاوره و راهنمايي

0

0

2

روشها و فنون راهنمايي در مشاوره

0

0

3

روانشناسي شخصيت

0

0

2

آموزش و پرورش كودكان استثنايي

3

0

0

نظريه هاي مشاوره و روان درماني

0

0

3

كاربرد آزمونهاي رواني در مشاوره

0

0

2

 

شهرستانهاي محل تحصيل

بيرجند

تهران مركزي

 

تهران ـ علوم و تحقيقات

تهران مركزي

تهران ـ علوم و تحقيقات

رودهن

1.      مقدمه
مجموعه علوم تربیتی(۲) شاخه‌ای از گروه علوم انسانی است که کلیه فارغ التحصیلان دوره کارشناسی بدون توجه به نوع مدرک تحصیلی می‌توانند در آزمون ورودی کارشناسی ارشد این رشته شرکت نمایند‌. با توجه به رشد فارغ التحصیلان در مقطع کارشناسی، ضرورت تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد و ارتقاء به مراتب بالاتر علمی‌احساس می‌شود. بدیهی است که ‌این امر راهی خواهد بود برای دستیابی به دستاوردهای عمیق تر‌علمی‌و ارتقاء و بینش انسان‌.
مجموعه علوم تربیتی (۲) دارای ویژگی‌‌های خاص و گسترده‌ای می‌باشد از جمله مطالعه کودکان سر آمد و عقب مانده عملکرد‌ها رفتـارهای اجتماعی نحوه آموزش و تدریس و مسائل تحصیلی، ازدواج، شغلی و.. را مـورد مـطالعه قـرار می‌دهد‌. در ضمن امکان تحصیل تا مقطع دکترا در داخل کشور نیز میسر می‌باشد ‌.
امتحان این رشته یک مرحله‌ای و تستی می‌باشد و درهنگام اعلام نتایج سه برابر ظرفیت آن اعلام می‌گردد. دانشجویان رشته‌های زیر مجموعه علوم تربیتی ۲ پس از فارغ التحصیل شدن می‌توانند بعنوان مشاور تحصیلی، شغلی و خانواده و … و یا در مهدکودک‌‌ها، مراکز بهزیستی مشغول به کار شوند و یا در صورت تمایل اقدام به اخذ مجوز مراکز مشاوره، مهد کودک و بهزیستی نمایند‌.

مجموعه علوم تربیتی (۲) وابسته به شاخه علوم انسانی شامل ۴ گرایش زیر می‌باشد:
۱- روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنائی
۲- روان‌شناسی تربیتی
۳- مشاوره
۴ ـ مشاوره و راهنمایی
آموزش و پرورش کودکان استثنایی به مطالعه کودکانی می‌پردازد که برخلاف اکثریت افراد همسن خود در شرایط عادی قادر به سازگاری با محیط نباشند و از نظر فکری، جسمانی، رفتاری، عاطفی با همسالان خود فرق داشته و احتیاج به روش‎های خاص تربیتی و آموزشـی و درمـانی داشته باشند‌.درکل این رشته به مـطالعه کودکان سرآمـد و عقب مانـده می‌پردازد‌.
روان شناسی تربیتی شاخه‌ای از علم روان شناسی است که هدف آن کمک به پرورشکاران در برخورد درست با مسائل پرورشی است‌،روان شناسی پرورشی عمدتاً به مطالعه ویژگی‌های یادگیرندگان، ‌یادگیری و آموزش می‌پردازد‌.
مشاوره رشته‌ای است که در آن به تربیت مشاورین می‌پردازد؛ مشاورینی که با مشکلات و مسائل خفیف روانی سر و کار دارند مسائلی چون، مسائل تحصیلی‎، ‌شغلی، ازدواج …….
تعداد شرکت کنندگان در دانشگاه‌‌های دولتی در سال ۱۳۸۰، ۷۰۹۲ نفر و در سال ۱۳۸۱، ۷۸۴۸ نفر بوده است‌.

منابع پیشنهادی برای مطالعه !
آموزش و پرورش استثنایی:
منابع اصلی: روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی دکتر مریم سیف نراقی و عزت اله نادری، اختلالات رفتاری کودکان دکتر مریم سیف نراقی و دکتر عزت ا.. نادری ، نارسائی‌‌های ویژه یادگیری دکتر مریم سیف نراقی و عزت ا.. نادری، روانشناسی کودکان استثنایی میلانی‌‌فر.
منابع تکمیلی: بهداشت روانی‌ و عقب‌ماندگی ذهنی احدی و بنی‌جمالی، روان‌شناسی کودکان عقب مانده ذهنی و روش‌های آموزش آنها، سیف نراقی و نادری.
روان‌شناسی کودکان استثنایی:
منابع اصلی: بهداشت روانی وعقب‌ماندگی ذهنی دکتر احدی، مجموعه کتاب‌‌های دکتر سیف نراقی و نادری.
منابع تکمیلی: کودک عقب مانده ذهنی کافمن ترجمه فرهاد ماهر.
روان‌شناسی تربیتی:
منابع اصلی: روان‌شناسی پرورشی دکتر علی‌اکبر سیف.
منابع تکمیلی: اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان و روش‌‌های اصلاح آن مریم سیف نراقی و عزت الله نادری، نارسایی‌های ویژه یادگیری مریم سیف نراقی و عزت الله نادری، مقدمه‌ای بر نظریه‌های یادگیری هرگنهان و السون ترجمه دکتر سیف.
سنجش و اندازه‌گیری:
منابع اصلی: ارزشیابی تحصیلی دکتر علی اکبر سیف، مقدمه‌ای بر نظریه‌های روان‌سنجی دکتر حمزه‌گنجی و مهرداد ثابت نشر ساوالان
منابع تکمیلی: تحلیلی بر سنجش و اندازه‌گیری ، مریم سیف نراقی و عزت‌ا…. نادری، اصول روان‌سنجی دکتر شریفی
آمار و روش تحقیق:
منابع اصلی: احتمالات و آمار کاربردی- دکتر دلاور- انتشارات رشد، مبانی نظری و عملی پژوهش- دکتر دلاور- انتشارات رشد یا روش تحقیق در روان‌شناسی و علوم تربیتی دکتر دلاور- نشر ویرایش، روش تحقیق در علوم رفتاری- دکتر سرمد، بازرگان و حجازی- انتشارات آگاه
منابع تکمیلی: روش‌های آماری در علوم رفتاری- دکتر حسن پاشا شریفی و دکتر جعفر نجفی زند. انتشارات سخن، روش‌های تحقیق در علوم رفتاری- دکتر حسن پاشا شریفی و نسترن شریفی- انتشارات سخن، روش تحقیق در علوم رفتاری- رمضان حسن زاده
نکته: مبانی آمار و روش تحقیق در تمامی کتاب‌ها یکسان است و در صورتی که فرصت چندانی ندارید مطالعه ی سایر منابع در دسترس می‌تواند تا حد زیادی به شما کمک نماید.
روان‌شناسی شخصیت:
نظریه‌های شخصیت- شولتز- ترجمه‌ی سید محمدی- نشر ویرایش
نظریه‌های شخصیت- دکتر سیاسی- انتشارات دانشگاه تهران
نظریه‌های روان‌درمانی پروچاسکا- ترجمه سید محمدی- انتشارات رشد
اصول و فنون راهنمایی در مشاوره:
منابع اصلی: فنون و روش‌های مشاوره (دکتر شفیع‌آبادی)، مشاوره شغلی و حرفه‌ای (دکتر شفیع‌آبادی)، تکنیک‌های خرد در مصاحبه مشاوره‌ای. دیوید گلدارد، ترجمه سیمین حسینیان.
منابع تکمیلی: اصول راهنمایی و مشاوره سید احمد احمدی. منبع دانشگاه آزاد: اصول راهنمایی و مشاوره حسینی بیرجندی – اصول و فنون مشاوره در آموزش و پرورش یوسف اردبیلی.
نظریه‌های مشاوره و روان‌درمانی:
منابع اصلی: نظریه روان درمانی دکتر شفیع‌آبادی و دکتر ناصری، نظریه‌های مشاوره لوئیس شیلینگ ترجمه خدیجه آرین.
منابع تکمیلی: نظریه‌های مشاوره و روان درمانی حوریه بانو رحیمیان، نظریه‌های روان‌درمانی پروچاسکا ترجمه سید محمدی
مقدمات مشاوره و راهنمایی:
منابع اصلی: مقدمات راهنمایی و مشاوره دکتر شفیع‌آبادی (انتشارات پیام‌نور)، پویایی گروه و مشاوره گروهی دکتر شفیع‌آبادی، مشاوره تحصیلی و شغلی دکتر شفیع‌آبادی.
منابع تکمیلی: خانواده درمانی مینو چین ترجمه دکتر ثنایی، خانواده درمانی دکتر تبریزی
کاربرد آزمون‌ها
منابع اصلی:
آزمون‌های روانی- دکتر بهرامی- انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی
آزمون‌های فرافکن- دکتر بهرامی
راهنمای سنجش روانی مارنات. جلد ۱ و ۲ . ترجمه ی دکتر شریفی- انتشارات رشد.
منابع تکمیلی:
نظریه‌های هوش و شخصیت- دکتر شریفی
اصول روان‌سنجی و روان‌آزمایی- دکتر شریفی- انتشارات رشد
آزمون‌های روانی- دکتر گنجی
روان‌شناسی رشد:
منابع اصلی: روان‌شناسی ژنتیک- دکتر منصور- انتشارات سمت، روان‌شناسی رشد- برک- ترجمه ی سید محمدی- جلد ۱ و ۲– نشر ارسباران، روانشناسی رشد احدی و بنی جمالی
منابع تکمیلی: روان‌شناسی رشد. دکتر سوسن سیف. دکتر جمیله کدیور و همکاران (جمعی از مولفان) – انتشارات سمت
روان‌شناسی رشد نوجوانی و جوانی- دکتر احدی و نیکچهر محسنی، پیشگامان روان‌شناسی رشد- دکتر فربد فدایی، روان‌شناسی رشد- زندن- ترجمه دکتر گنجی- انتشارات بعثت، روان‌شناسی نوجوانی و جوانی- دکتر احدی و جمهری- انتشارات ققنوس
روان‌شناسی عمومی:
منابع اصلی: زمینه‌‌ی روان‌شناسی- سانتراک – انتشارات رسا، زمینه‌ی روان‌شناسی- اتکینسون، اتکینسون و هیلگارد، جلد ۱ و ۲ . انشارات رشد
منابع تکمیلی: زمینه‌ی روان‌شناسی دکتر محمد پارسا
زبان تخصصی:
انتشارات سمت ۱- English for students of educational technology. Mansur Koosha
انتشارات سمت ۲- English For students of educational administration - Mansur Koosha
انتشارات سمت ۳- Reading in psychology . kianoosh Hashemian.
زبان عمومی: ۱- گرامر زبان عمومی کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد، تألیف وحید عسگری، انتشارات: کانون فرهنگی آموزش. ۲- لغت: ۵۰۴ absolutely essntial words , TOFEL flash (vocabulary) 3- درک مطلب : TOFEL flash (Reading) ،-زبان انگلیسی عمومی ۲(درک مطلب)، انتشارات کانون فرهنگی آموزش

 

*****************************************************************************************

منابع امتحانی کنکور کارشناسی ارشد رشته مشاوره

1-آمار و روش تحقیق

1-      مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی دکتر دلاور انتشارات رشد

2-   احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی- دکتر دلاور  - انتشارات رشد

3- روشهای تحقیق در علوم انسانی - دکتر نادری و دکتر سیف نراقی – انتشارات بدر

4-    روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات روان   -   دکتر دلاور

5-   استدلال آماری در علوم رفتاری دکتر کیامنش  انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

2- نظریه های مشاوره و روان درمانی

1- نظریه های مشاوره تالیف دکتر خدیجه آرین، انتشارات اطلاعات

2- نظریه های مشاوره و روان درمانی تالیف دکتر عبداله شفیع آبادی و دکتر غلامرضا ناصری انتشارات    مرکز دانشگاهی

3- روشهای راهنمایی ومشاوره :

1-     مبانی مشاوره و راهنمایی  ترجمه باقر ثنائی – انتشارات بعثت

2-   فنون و روشهای مشاوره تالیف دکتر عبداله شفیع آبادی

3-  اصول و فنون راهنمایی و مشاوره ، تالیف یوسف اردبیلی ، انتشارات بی نام

4-     راهنمایی و مشاوره شغلی ، تالیف شفیع آبادی ، انتشارات رشد

4-مبانی راهنمایی ومشاوره :

1-   مشاوره و راهنمایی در مدارس ،‌تالیف :سی-اچ-پاترسون،ترجمه یوسف اردبیلی چاپ دوم انتشارات دهخدا

2-   مقدمات راهنمایی ومشاوره ، تالیف : دکتر عبداله شفیع آبادی   انتشارات دانشگاه پیام نور

3-  مقدمه ای بر مشاوره و رواندرمانی ، تالیف : دکتر سید احمد احمدی دانشگاه اصفهان

4-     مفاهیم بنیادی مباحث تخصصی در مشاوره ، ترجمه : سیمین حسینیان ، نشر کمال تربیت

5-   راهنمایی و مشاوره تحصیلی و شغلی ، تالیف: شفیع آبادی ، انتشارات سمت

6-   راهنمایی ومشاوره کودک ، تالیف: شفیع آبادی ، انتشارات سمت

7-  اصول و روش های راهنمایی و مشاوره ، تالیف : دکتر حسینی ، انتشارات دانشگاه آزاد

8-  مشاوره گروهی ، تالیف :دکتر شفیع آبادی ، انتشارات رشد

5- زبان تخصصی :

1- کتاب منتشره توسط سازمان سمت در زمینه مشاوره0

(phychological      text   in   English -   by:dr  M.parsa)

۶- کاربرد آزمونهای روانی

1- راهنمای سنجش روانی (2جلد ) تالیف : دکتر پاشا شریفی انتشارات رشد

2-اصول روان سنجی وروان آزمایی ، تالیف : دکتر پاشا شریفی ،انتشارات رشد

3- آزمونهای روانی ، تالیف : دکتر هادی بهرامی ، انتشارات دانشگاه علامه

4- آزمونهای روانی ، تالیف : دکتر گنجی ، انتشارات استان قدس

5- نظریه و کاربرد آزمونهای هوش و شخصیت ، تالیف : دکتر پاشا شریفی ، انتشارات سخن

7- روانشناسی شخصیت :

1-     نضریه های شخصیت ، ترجمه : یحی سید محمدی ،‌انتشارات روان

2-   روانشناسی شخصیت  ، ترجمه :دکتر یوسف کریمی ، انتشارات روان

3-  روانشناسی ژنتیک ، ترجمه : دکتر منصور  انتشارات سمت

4-     نظزیه های شخصیت دکتر علی اکبر سیاسی

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 15:57  توسط زهدی  |